UDALOSTI

Najaktuálnejšie udalosti viď. Facebook - ŠKModra -https://www.facebook.com/sk.modra.3

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, aby vám vystavil tlačivo : Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

1. deň . Dnes sme začali náš denný tábor .Florbal Modra kemp 2021. Po doobedných tréningoch v hale sme sa presunuli na obed do MKM , neskôr na Jadranská Zmrzlina Modra, odtiaľ sme vyrazili peši 8,7 km na Zochovú chatu.

Dňa 23.6.2021 sme ukončili sezónu , ako už je zvykom zápasmi detí proti rodičom.

Kategóriu staršej prípravky sme usporiadali my v Modre. Veľmi sme radi, že náš dvojdňový turnaj, kde sa odohralo 40 zápasov podporil aj primátor J. Petrakovič a viceprimátor M. Gavorník. Na turnaji sa zúčastnilo 10 družstiev Bratislavského kraja. Naše mesto reprezentovali dve družstvá. Zatiaľ čo družstvo ŠK Florbal Modra - zelení naberalo...