ŚK MODRA / FLORBAL MODRA / ŠPORTOVÝ KLUB MODRA
 

Registračný jednorázový poplatok /zápisné/ 15
- platí pre nových hráčov

Členský poplatok za hráča v klube na sezónu je 5€/mesiac , 50 € za celú sezónu/10 mesiacov.
- platí sa bankovým prevodom polročne na účet klubu

- nový hráč, ktorý sa prihlási v priebehu sezóny platí od daného mesiaca do januára /vrátane/,     resp. do júna /vrátane/
napr. keď sa hráč prihlási v decembri ,tak zaplatí za december + január = 10€ + 15€ registračný poplatok a potom do 28.03.2021 25€ .

1.platbu 25€ treba uhradiť do 30.11.2020

2.platbu 25€ treba uhradiť do 28.3.2021


Samozrejme môžete uhradiť aj obidve platby naraz / 15€+25€ = 40€/.
IBAN: SK79 0900 0000 0051 3771 1930
v poznámke uveďte  meno a rok narodenia dieťaťa

ďakujeme za vaše príspevky - pomáhate nám rozvíjať klub