ŠK MODRA / FLORBAL MODRA / ŠPORTOVÝ KLUB MODRA
 


Členský poplatok za hráča v klube na sezónu je 7€/mesiac , 70 € za celú sezónu/10 mesiacov.


- platí sa bankovým prevodom polročne na účet klubu 

- 1. platbu 35€ treba uhradiť do 30.10.2021

- 2. platbu 35€ treba uhradiť do 28.3.2022

IBAN: SK79 0900 0000 0051 3771 1930

- v poznámke uveďte  meno a rok narodenia dieťaťa 

                     

- nový hráč Registračný jednorázový poplatok /zápisné/ 15€ , samozrejme môže  uhradiť aj obidve platby naraz / 15€+35€ = 50€/.

                      Hráč ktorý sa prihlási v priebehu sezóny platí od daného mesiaca do januára /vrátane/,     resp. do júna /vrátane/. 

Napr. keď sa hráč prihlási v decembri ,tak zaplatí za december + január = 14€ + 15€ registračný poplatok a potom do 28.03.2021 - 35€ .


Nábor nových členov prebieha celoročne .

Napíšte nám, alebo rovno prídte aj s dieťaťom na tréning jeho kategórie a prihláste sa u trénera. Treba si doniesť len úbor na telesnú výchovu / kraťase, tričko, tenisky do vnútorných priestorov / , hokejku požičiame . Zaregistrovať sa a zaplatiť môžete aj neskôr - keď sa mu bude trénovanie páčiť. 


ďakujeme za vaše príspevky - pomáhate nám rozvíjať klub 

Napíšte nám