PLATBY


Členský poplatok za hráča v klube na sezónu je 10€/mesiac , 100 € za celú sezónu/10 mesiacov.


- platí sa bankovým prevodom polročne na účet klubu 

- 1. platbu 50€ treba uhradiť do 30.10.2023 /platba za september - január/

- 2. platbu 50€ treba uhradiť do 28.2.2024  /platba za február - jún/

IBAN: SK79 0900 0000 0051 3771 1930


- v poznámke uveďte  meno a rok narodenia dieťaťa 

                     

- nový hráč  15€ - Registračný jednorázový poplatok /zápisné/ 

   Hráč ktorý sa prihlási v priebehu sezóny platí od daného mesiaca do januára /vrátane/,     resp. do júna /vrátane/. 

Napr. keď sa hráč prihlási v decembri , tak zaplatí za december + január = 20€ + 15€ registračný poplatok a potom do 28.02.2022 - 50€ /za ďalší polrok/.


Nábor nových členov prebieha celoročne .

Napíšte nám, alebo rovno prídte aj s dieťaťom na tréning jeho kategórie a prihláste sa u trénera. Treba si doniesť len úbor na telesnú výchovu / kraťase, tričko, tenisky do vnútorných priestorov / , hokejku požičiame . Zaregistrovať sa a zaplatiť môžete aj neskôr - keď sa mu bude trénovanie páčiť. 


ďakujeme za vaše príspevky - pomáhate nám rozvíjať klub 

Napíšte nám