O NÁS


Florbalový klub - Športový klub Modra / ŠK Modra / Florbal Modra         Športový klub Modra vznikol v roku 2017 ako klub pre deti, kde môžu športovať  a rozvíjať svoje športové schopnosti.

Od roku 2018 sa venujeme prevažne florbalu a klub je registrovaný ako riadny člen  Slovenského florbalového zväzu SZFB. 

Jeho zameranie je všeobecne na rozvoj športu u detí a mládeže , ale zaoberá sa hlavne florbalom. 

Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ Vajanského a v športovej hale pri ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre.

Od vzniku klubu sa nám  podarilo prilákať aj dievčatá , aby hrali vôbec nejaký šport od 6 až 16 rokov . 

       Spolu so ZŠ v Modre spolu organizujeme rôzne turnaje pre dievčatá a chlapcov na ktorých sa umiestňujú na popredných priečkach. Takisto sa zúčastňujeme rôznych turnajov u nás, ale aj v zahraničí.

       V sezóne 2018/2019 sme mali  zastúpenie v kategórii staršie žiačky v Západoslovenskej lige , kde skončili na 4.mieste. 

       V  sezóne 2019/2020 sme mali tiež zastúpenie v kategórii staršie žiačky v Západoslovenskej lige .

V sezóne 2020/21 sme mali zastúpenie aj  v kategóriách staršia prípravka 2x , mladší žiaci , starší žiaci , staršie žiačky , dorastenky. 

Máme vyškolených trénerov a rozhodcov.

        Dievčatá a chlapci  sa zúčastňujú širších reprezentačných výberov. 


 Klub navštevujú aj deti z okolitých obcí a Pezinka.


T.č. navštevuje tréningy nášho klubu vyše 140 detí do 16 rokov.


Do sezóny 2021/2022 sme prihlásili kategórie : 

 1. staršia prípravka 2x
 2. mladší žiaci
 3. starší žiaci  
 4. dievčatá U 16 ( celoštátna liga dievčat)
 5. dorastenky

Rozhovor v Modranskom rádiu o vzniku klubu  a našich plánoch. Rozhovor v Rádiu Modra bol zrealizovaný a odvysielaný za podpory spoločnosti Golemtech a modranských zvestí .

    

Naša vízia

Od začiatku založenia nášho klubu sa ho snažíme vybudovať na pevných základoch, čestnosti, dôveryhodnosti, zaújímavosti a komunikácii. 

Našou hlavnou víziou je vybudovať klub na špičkovej úrovni . Hrať florbal vo všetkých kategóriach. Prilákať čo najviac dievčat . Dosahovať pravidelné výsledky vo všetkých kategóriách . Aktívne oslovovať sponzorov a spolupracovať s nimi . Zapájať sa do projektov rôznych štátnych inštitúcií . Aktívne spolupracovať so základnými školami a škôlkami.

Ďalšou našou víziou je učiť deti už v škôlkach - robiť zápasy /derby/ medzi škôlkami a takisto organizovať školské turnaje /chlapci-chlapci , dievčatá-dievčatá , mix dievčatá a chlapci/ , špeciálna olympiáda/ .


 • pokračovať v našej začatej práci
 • rozširovať náš tím trénerov a vedúcich družstiev
 • rozširovať si naše vedomosti - zvyšovať si kvalifikáciu 
 • správať sa k deťom tak , aby sa na tréningy tešili a nechceli ísť domov :) 
 • spolupracovať s rodičmi a pomôcť im vychovávať ich deti a naučiť ich pracovať v kolektíve
 • zúčastňovať sa množstva zápasov a turnajov 
 • stále sa vo všetkom zlepšovať
 • byť féroví k súperom a rozhodcom
 • nezaspať .....FINANČNÝM GARANTOM KLUBU JE    Hol-Stav Modra - www.holstav.sk