O NÁS


Florbalový klub - Športový klub Modra / ŠK Modra / Florbal Modra /        Športový klub Modra vznikol v roku 2017 a od roku 2018 je registrovaný ako riadny člen        Slovenského florbalového zväzu SZFB. 

Jeho zameranie je všeobecne na rozvoj športu u detí a mládeže , ale zaoberá sa hlavne florbalom. 

Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ Vajanského a v športovej hale pri ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre.

Od vzniku klubu sa nám  podarilo prilákať aj dievčatá , aby hrali vôbec nejaký šport a to 15 dievčat /6-10 ročných/ a 25 dievčat /12-16 ročných/. 

       Spolu so ZŠ v Modre spolu organizujeme rôzne turnaje pre dievčatá a chlapcov na ktorých sa umiestňujú na popredných priečkach. Takisto sa zúčastňujem rôznych turnajov u nás, ale aj v zahraničí.

       V sezóne 2018/2019 sme mali  zastúpenie v kategórii staršie žiačky v Západoslovenskej lige , kde skončili na 4.mieste. 

       V  sezóne 2019/2020 sme mali tiež zastúpenie v kategórii staršie žiačky v Západoslovenskej lige .

Máme vyškolených trénerov a rozhodcov.

        Dievčatá sa zúčastňujú širších reprezentačných výberov. Do užšieho výberu si  reprezentační tréneri vybrali po prvýkrát hráčku nášho klubu a to Timeu Holekšiovú.
        Klub navštevujú aj deti z okolitých obcí a Pezinka.


Do sezóny 2021/2022 sme prihlásili kategórie : 

 1. staršia prípravka 2x
 2. mladší žiaci
 3. starší žiaci  
 4. dorastenky
 5. juniorky    Naša vízia

Od začiatku založenia nášho klubu sa ho snažíme vybudovať na pevných základoch, čestnosti, dôveryhodnosti, zaújímavosti a komunikácii. 

Našou hlavnou víziou je vybudovať klub na špičkovej úrovni . Hrať florbal vo všetkých kategóriach. Prilákať čo najviac dievčat . Dosahovať pravidelné výsledky vo všetkých kategóriách . Aktívne oslovovať sponzorov a spolupracovať s nimi . Zapájať sa do projektov rôznych štátnych inštitúcií . Aktívne spolupracovať so základnými školami a škôlkami.

Ďalšou našou víziou je učiť deti už v škôlkach - robiť zápasy /derby/ medzi škôlkami a takisto organizovať školské turnaje /chlapci-chlapci , dievčatá-dievčatá , mix dievčatá a chlapci/ , špeciálna olympiáda/ .


 • pokračovať v našej začatej práci
 • rozširovať náš tím trénerov a vedúcich družstiev
 • rozširovať si naše vedomosti - zvyšovať si kvalifikáciu 
 • správať sa k deťom tak , aby sa na tréningy tešili a nechceli ísť domov :) 
 • spolupracovať s rodičmi a pomôcť im vychovávať ich deti a naučiť ich pracovať v       kolektíve
 • zúčastňovať sa množstva zápasov a turnajov 
 • stále sa vo všetkom zlepšovať
 • byť féroví k súperom a rozhodcom
 • nezaspať .....FINANČNÝM GARANTOM KLUBU JE    Hol-Stav Modra - www.holstav.sk